Sivas Kangal


Adını Orta Asyadan göç eden “Kanglı” isimli bir Türk boyundan aldığı tahmin edilen kangal ırkı köpekler soğuk iklim şartlarında adapte olmuş bir ırk olarak Sivas ilimizin Kangal ilçesi veya Anadolunun başka illerinde de yaygın olarak yetiştirilmekte olup bu ırkın ilk olarak nasıl türediğine dair kesin bir bilgi yoktur.

Çeşitli kaynaklara göre kangalların varlığı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Osmanlı Devletine ait kayıtlarda kangalın yetiştiriciliğinin yapıldığı ve çeşitli belgelerde çok güçlü bir hayvan olduğundan bahsedilmektedir. Tüm dünyadaki köpek ırkları içerisinde de kurt ile dövüşüp yenebilen tek köpek ırkı olarak bilinmektedir. Diğer yabani hayvanlarla da çok iyi başedebilmektedir.0420151a

Kangalın diğer köpek ırklarına göre oldukça güçlü bir ırk olarak öne çıkmasının yanında kangal ırkı köpeklerin sahibine ve ailesine karşı olan bağlılığı ve çocuklara karşı olan uysallığı en belirgin özellikleri arasındadır. Kangallar sahiplerinin ikazlarından veya verdiği cezalarından son derece etkilenen ve bunu da bakış ve davranışları ile belli eden köpeklerdir. Sahibine olan sadakati onun başarılı bir bekçi veya çoban köpeği olmasında temel oluşturmaktadır. Çünkü kangal sahibine ait olan herşeyi koruma içgüdüsüne sahip bir köpektir.

Kangalın güçlü yapısı bazı fiziki ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Kangallar özellikle uzun yürüyüşlere veya zorlu fiziksel aktivitelere gereksinim duymakta ve bu sayede mental ve fiziksel olarak daha sağlıklı olmaktadır.

0420152a

Kangal ırkı diğer köpek ırklarına nazaran oldukça üstün olan özellikleri sebebiyle dünyaca meşhur bir ırk olup başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bu köpeğin sevenleri tarafından pek çok dernek kurulmuştur. Ancak ülkemizde resmi kurumlar tarafından pek fazla tercih edilmemekte olup bunun nedenin verilen komutları zaman zaman yerine getirmeyişi veya diğer bir ifade ile Türk milleti gibi gururuna ve özgürlüğüne düşkün olması sebebiyle fazla söz geçmemesinin olduğu düşünülebilir. Yinede kangal halkımız tarafından bahçeli evlerde yaşayan ailelerin bekçi köpeği olarak ya da çoban köpeği olarak gerek koruma içgüdüsü gerek sadakati ve kuvvetli hisleri nedeniyle tercih edilmekte ve görevini başarıyla yerine getirmektedir.

Ülkemize ait olduğu bilinen köpek ırklarının dünyanın başlıca köpek otoritelerinin sınıflandırma sistemine göre Kangal, Anadolu Çoban Köpeği, Akbaş ve Karabaş ırklarının aynı veya farklı ırk olduğu konusunda kesin bir karar bulunmamakta ve Kangal ırkının ayrı bir ırk olduğu

Devamı Pek Yakında …

Watch movie online The Transporter Refueled (2015)