Pit Bull – Yasak Irk


Köpek ırkları arasında Pit Bull bir grup köpek ırkının genel adıdır. Pit Bull ile asıl kastedilen ise ABD’de bulunan Köpek Kulubü Birliği (United Kennel Club) kayıtlarında American Pitbull Terrier (APBT) olarak isimlendirilen köpek ırkıdır. Ancak Amerikan Köpek Kulubü (AKC) ve Dünya Köpek Federasyonu (FCI) tarafından aynı soydan gelen ve aralarında çok küçük farklar bulunan bir ırk olan American Staffordshire Terrier (AST) ismi ile literatürlere girmiştir.

Pit Bull teriminin kullanımına genel olarak her iki ırkın (APBT ve AST) hatta bu köpek ırklarını andıran Bull Terrier ve Staffordshire Bull Terrier gibi başka ırk köpeklerin tarif edilmelerinde de rastlanmaktadır.062013 (20)a

American Pit Bull Terrier ve American Staffordshire Terrier ırklarından genel olarak ülkelere ve federasyonlara göre sadece bir ırkın literatüre kabul edildiği görülmektedir.

Bu durum açıkça iki ayrı ırkın aslında farklı olmadığına dair en önemli kanıtlardan biridir. Ancak bazı kinologlara göre de ikisi aynı soydan gelmesine rağmen birbirinden tamamen ayrı iki ırktır. Aslında her ikisi de ataları İngiltere ve İrlanda’dan gelen soya ait ırklardır. Ancak gerek Amerika Köpek Klubü (AKC) gerek Köpek Klubü Birliği (Amerika) ve Dünya Köpek Federasyonu (Belçika, FCI) bunları farklı isimlerle tanıyarak birbirinden farklı iki ırk olarak görünmesinde ana sorumlu olmaktadır.

Pit Bull Irkının Kökeni

İlk olarak Pit Bull olarak tanınan ırkın İngiltere’nin Staffordshire şehrinde Bulldog ırkı köpekler ile Terrier ırkının çiftleştirilmesi ile elde edildiği bilinmektedir.

Dövüş köpeği olarak üretilmeleri sebebiyle bu köpeklerin isimlerinin başında bulunan Pit kelimesi de dövüş meydanı (arena) anlamına gelmektedir. Bu isim aslında neredeyse birbirinin tamamen aynı olan iki ırkın ayrımındaki en büyük kelime farklılığıdır. Bu sayede de daha ılımlı bir isim olan American Staffordshire Terrier ırkı olarak Amerikan Köpek Kulubüne (AKC) kayıtları onaylanarak köpek yarışmaları ve gösterilerine de kabul edilebilir hale gelmiştir.

Pit Bull Karakter ve Davranış Özellikleri

Davranış özellikleri bakımından incelendiğinde çok iyi komut alabilen köpekler olup her iki ırkın koşma oyunları, geri getirme, yüzmeyi sevme, toprağı kazmayı ve eşyaları gömmeyi ve çekiştirmeyi sevme gibi özellikleri bulunmaktadır. Davranışlarının şekillenmesinde henüz yavru iken eğitimlerine başlanması ileriki dönemlerde daha güvenilir bir karakter yapısına sahip olmaları ve istenmeyen davranış özellikleri bakımından kontrol altına alınmalarında oldukça önem arz etmektedir.

Bazı kaynaklara göre Staffordshire Bull Terrier’in genetik modifikasyon ile daha hantal bir görünüm ve iri bir baş yapısına sahip olması sağlanmıştır.

Sahipleri ile olan iletişimlerinde zaman zaman çok farklı sesler çıkarabildikleri görülmektedir.

Bu iki ırk da insanlar ve diğer canlılar için iyi eğitim alamadıkları durumlarda oldukça tehlikeli olabilen ırklardır. Bu sebeple genç yavruluk dönemlerinde çok iyi sosyalleştirilmeleri, diğer canlılar ve insanlarla iyi geçimli olmaları sağlanmalıdır. Ayrıca hiçbir zaman dışarıda tasmasız gezdirilmemeleri ve bu konuda sahiplerine büyük sorumluluk düştüğü unutulmamalıdır.

İki ırkın kullanımına dair önemli bir fark da American Pit Bull Terrier bir çok yerde sahiplenilmesi yasaklı iken American Staffordshire Terrier köpek şovlarına ve yarışmalarına dahi katılabilmektedir.

Türkiye’de Pit Bull Yasağı 

Pek çok söylenti dolanan bu konu hakkındaki son durum Pit Bull, Japanese Tosa, Fila Brasilario, Dogo Arjantino gibi tehlike arz eden ırkların ve hatta bu ırklara ait melez yavruların bile teşhir edilmesinin ve üretilmesinin yasak olduğudur.

Yasağın denetleme kısmına gelindiğinde ise kamu görevlilerinin bu konuda yetersiz kaldığı ve hatta kanuni izinleri bulunmaması nedeniyle izinsiz ev araması yapamamaları ve yasak köpek dövüşü ile illegal paralar kazanmakta olan şahısların görevlilerle tartışması ve köpeklerini göstermemeleri ya da farklı ırk olduğunu idda etmeleri, aşı karnelerine irtibat halinde oldukları veteriner hekimlere farklı bir ırk olarak kayıtlarını yaptırarak gerçekte hangi ırka ait olduğunu tespitin zor olduğunu ya da ellerindeki belgelerin geçersiz sayılamayacağını zannetmeleri gibi çok çeşitli bahanelerle toplum için büyük tehlike arz eden ve insana saldırı ve yaralama vakalarını her sene duymamıza rağmen ülkemizde oldukça populer olarak üretilmeye ve gezdirilmeye devam eden tehlikeli ırkları toplum içinde üstelik de ağızlık takmadan dolaştırabilen insanlara karşı duyarsız bir toplum olarak elimizden geleni yapamadığımız bir gerçektir.

Sonuç

Sonuç olarak aynı soydan gelen bu iki ırk arasında fiziki görünüm ve yapı olarak önemli farklar bulunmamaktadır. Aynı şekilde davranış ve karakter yönünden de çok az farklılıklar bulunmasına rağmen pek çok ülkede kanuni olarak aralarında çok büyük bir ayrım bulunmaktadır.

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download