İneklerin Meme Hastalıkları ve Mastitis İle Mücadele


İneklerin meme hastalıkları etkenleri farklı olsa da genel olarak meme dokusunun hastalık etkenlerine maruz kalması ile memede meydana gelen kimyasal değişimler sonucu şekillenen genel hastalık tablosu tıp dilinde mastitis olarak ifade edilmektedir. Mastitis diğer bir ifade ile meme dokusunun yaralanmaları veya hastalık oluşturabilen mikroorganizmaların gelişmesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır.

09201360a

İneklerin meme hastalıkları ve meme dokusunda şiddetli ağrı ile birlikte süt veriminde düşüşe sebep olan mastitis bazı zamanlarda dış muayene ile teşhis edilmesi zor ve gizli mastitis olarak da ifade edilen bir formuyla da meydana gelebilmektedir. Yine pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi mastitisde de öncelikli olarak etkenler hijyene özen gösterilmemiş olması, beslenme yetersizliği gibi hazırlayıcı faktörlerin rolü büyüktür.

İneklerde mastitisin genel görünümü olarak hayvan sahiplerinin dikkat etmeleri gereken hayvanlarının duruş şekillerinin anormal şekilde değişmesi, meme dokusunda şişme ve kırmızılık, yüksek ateş, hızlı soluk almalar, kalp atışlarında yükselme ve aşırı hassasiyet gibi belirtilerdir. Eğer böyle bir durumdan şüpheleniliyor ise vakit kaybedilmeden bir veteriner hekim ile muayene ve gerekiyor ise tedavi işlemlerine başlanmalıdır. Çünkü mastitis tedavisinde erken teşhis ve tedaviye başlamanın tedavinin başarısındaki payı çok büyüktür. Bazı geciktirilmiş durumlarda tedaviden sonuç alınamamakta ve son çare olarak inekler kesime gönderilmektedir.